پروژه بک بن فیبر نوری شهرداری منطقه 8 تبریز

در آذرماه 1392 پس از انتخاب شرکت ایمن ارتباط نوری آذر با مشارکت شرکت الکتروصنعت راما به عنوان مجری پروژه ضمن تاییدیه فنی تجهیزات TKF و Cansotech به منظور مهیا کردن بستری مطمئن و امن با هدف اتصال شهرداری منطقه 8 تبریز به آتش نشانی ، این پروژه با مشخصات زیر با موفقیت به اجرا درآمد و تحویل گردید .

 

نام پروژه : فاز 1 شهرداری تبریز

شرح : اتصال شهرداری منطقه 8 به آتش نشانی

کارفرما : شهرداری تبریز

ناظر : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز

متراژ حفاری : 750 متر

متراژ کابل : 750 متر با استفاده از روش Fiber Blowing

متراژ داکت گذاری : 750 متر

نوع کابل استفاده شده : 12xSM SFU G.657.A 1 برندTKF هلند

نوع داکت استفاده شده : Multi Tube Cable DBT 7×7/4 برند TKF هلند

تجهیزات جانبی : برندهایTKF و Cansotech

طراحی کابینت های FTTx : شرکت الکترو صنعت راما

 

 

 

867519228d1d5325856fc61d710ded0e_XL

Leave a Reply