اجرای پروژه فاز 1و2 بک بن فيبر نوري منطقه آزاد كيش

در دي ماه 1391 سازمان محترم منطقه آزاد كيش با اعتماد به توانايي هاي فني و اجرايي شركت راما فيبر كيش و تاييد فني تجهيزات، پروژه فاز اول بك بن فبير نوري جزيره كيش در جهت اتصال برخي از مراكز سازمان را به اين شركت واگذار نمود و اين شركت نيز با استفاده از نيروهاي كارآمد و با تجربه با موفقيت و سرعت اين پروژه را طراحي، اجرا و تحويل نمود. مشخصات پروژه به شرح ذيل ميباشد.

نام پروژه : فاز 1 بك بن فيبر نوري سازمان منطقه آزاد كيش
و كابل دفني Fiber Blowing شرح : اتصال مراكز سازمان با استفاده از روش
كارفرما : سازمان منطقه آزاد كيش
ناظر : سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد كيش
متراژ حفاري : 2000 متر
Fiber Blowing متراژ كابل : 2200 متر با استفاده از روش
متراژ داكت گذاري : 2000 متر
هلند UTKFU برند CTC-CS 8xSM Out/Arm G657.A 48 و 1 (6*8)xSM Outdoor G657.A نوع كابل استفاده شده : 1
هلند UTKFU برند Multi Tube Cable DBT 7×7/ نوع داكت استفاده شده : 4
Cansotech و TKF تجهيزات جانبي : برندهاي
شركت الكترو صنعت راما : طراحي كابينت هاي FTTx

 

 

867519228d1d5325856fc61d710ded0e_XL

Leave a Reply