ما یک گروه از شرکت های خصوصی هستیم که در زمینه های مختلفی فعایلت میکنیم

هسته اصلی گروه ما تولید، مهندسی و خدمات است

ما ارائه دهنده راه حل ارتباطات، امنیت و ابزار دقیق با یک پس زمینه مهندسی قوی هستیم

مهارت های ما

gas & oil:
water & wastewater:
electronics:
instrumentation:
fiber optic:

الکترو صنعت راما

راهکار ها و سرویس های نفت,گاز آب و فاضلاب , برق و الکترونیک